FEM MAIG

Comissió d'Entitats per les Festes de Maig del Poblenou

Concurs pel cartell de les Festes de Maig 2015

A continuació us facilitem les Bases del concurs pel cartell de les Festes de Maig del Poblenou 2015:

Bases Concurs Cartell 2015
1. Hi pot participar tothom sense límit d’edat.

2. Els treballs poden ser d’autors individuals o en equip, amb un màxim de dos cartells per autor/a/s/es.

3. La tècnica i l’ús dels colors és lliure.

4. El format del cartell ha de ser DIN-A3 llarg (297x841mm), reservant una franja en blanc, de 8 centímetres a la part inferior del paper.

5. Els cartells han de contenir la llegenda: “Festes de Maig del Poblenou 2015” i la següent informació: del 15 al 17 de maig.

6. Els treballs s’han de presentar muntats en un suport rígid (cartró, cartró ploma, fullola o similar).

7. Darrere de cada treball hi ha de constar: el nom, cognoms, edat, telèfon, correu electrònic i domicili de l’autor/a/s/es.

8. La data màxima de presentació serà el 5 d’abril de 2015 i s’han de lliurar a:

Centre d’Imatgeria Festiva del Poblenou (Can Saladrigas)
c. del Joncar35
08005 Barcelona
Obert de dilluns a divendres de 17:30 a 21h

9. El jurat estarà integrat per les representants de les entitats membres de FEM MAIG – Federació per les Festes de Maig del Poblenou. El jurat té la facultat de declarar desert el premi.

10. El cartell guanyador es donarà a conèixer durant l’Esclat de les Festes de Maig, tret de sortida de les Festes, el proper dissabte 9 de maig.

11. L’obra escollida, serà editada com a cartell i altres elements anunciadors actes de les Festes de Maig, que tindran lloc els dies 15, 16 i 17 de maig de 2015. Els originals de la obra premiades restaran en propietat de FEM MAIG, que se’n reserva tots els drets d’explotació, difusió i publicació.

12. La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació plena d’aquestes bases, la interpretació de les quals correspon exclusivament al jurat, que podrà modificar-les en benefici dels i de les participants.

Comments are closed.