FEM MAIG

Comissió d'Entitats per les Festes de Maig del Poblenou

QUI SOM

Amb el propòsit de donar continuïtat en el temps a les Festes de Maig del Poblenou, l’any 2015 la Coordinadora d’Entitats assumeix la coordinació de la Festa Major “Petita” del(s) barri(s) del Poblenou i es crea la Comissió d’Entitats per les Festes de Maig del Poblenou: FEM MAIG.

Els objectius de FEM MAIG son:

  1. Promoure i assegurar la celebració anual de les Festes de Maig del Poblenou que potencien la projecció pública de les associacions del Poblenou.
  2. Posar els mitjans per facilitar i optimitzar les tasques organitzatives de les associacions que organitzen activitats dins de les Festes de Maig.
  3. Posar els mitjans per donar a conèixer totes les activitats que s’incloguin en el programa de les Festes de Maig del Poblenou.
  4. Organitzar aquelles activitats que es creguin convenients per donar més relleu i contingut al conjunt de les Festes de Maig.

Poden formar part d’aquesta comissió i/o organitzar activitats incloses al programa de les Festes de Maig totes les entitats, associacions i/o col·lectius del(s) barri(s) del Poblenou, membres o no de la Coordinadora d’Entitats que ho desitgin sempre que no tinguin finalitats polítiques partidistes.

Les activitats de les Festes de Maig per definició, tenen un caràcter obert a tothom, participatiu, popular i fomenten la convivència i les actituds cíviques.